Kozmik Enerji Eğitimi

 KOZMİK ENERJİ’’COSMIC ENERGY HEALING’’ KOZMİK ENERJİ NEDİR?

Kozmik Enerji, bütünsel yaklaşımla hem korunma, hem temizlenme hem de şifa sağlayan en etkili tamamlayıcı tıp yöntemidir. 400 yıl önce Tibetli rahipler tarafından şifa vermek amacıyla kullanılan bu yöntem, tarih boyunca çeşitli yerlerde aynı amaçla uygulanmıştır.

Bir tıp doktoru olan Vladimir Petrov, Rusya’da gitgide artan hastalıklara karşı daha etkili yöntemler bulmak, organları kesip atmanın dışında bir yöntemle iyileştirmek amacıyla eski tıp yöntemlerini araştırırken Kozmik Enerji ile karşılaşıp, yöntemi hastalarına uygulamaya başlamış, yaptığı klinik deneyler sonucunda daha önce görülmemiş ölçüde hızlı ve etkili iyileşme süreçleri elde etmiştir.

1984 yılında başladığı çalışmalarının başarısı üzerine, 1994 yılında Rusya’da ilk Kozmik Enerji Okulu’nu açmıştır..

Kozmik Enerji Kanalı Nedir?

Enerji, dalga boylarından oluşan ve çeşitli frekanslarda var olabilen bir titreşimdir. Kozmik Enerji ise her birine kanal adı verilen 42 farklı frekanstan oluşan bir disiplindir.

Bu farklı titreşim ve özelliklere sahip olan her kanal farklı bir amaca yönelik olarak ve bir takım hastalık ve problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. İnsanlar dışında hayvanlar, bitkiler, mekanlar ve nesneler için de görev yapan kanallar bulunmaktadır.

KOZMİK ENERJİ HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR?

Kozmik Enerji kanalları, grip gibi viral hastalıklardan depresyon veya şizofreni gibi psikolojik rahatsızlıklara, çözümü olmadığı söylenen migren gibi hastalıklardan, kanser ve çeşitlerine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kozmik Enerji ile bağışıklık sistemi, kas-sinir sistemi, kan sistemi, üriner ve üro-genital sistem, kemik sistemi hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, felç-inme, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, çeşitli organ sorunları, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri ve alerjiler iyileştirilebilir.

Ayrıca stres, kilo dengeleme, cinsel organ büyütme, öfke sorunu, büyüme bozukluğu, zihinsel gelişim bozukluğu gibi sorunlarda da kozmik enerji kullanılır.

Kozmik Enerji bireylere sadece şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda her insanın enerji bedeninde bulunan negatif etkileri de temizler. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan nazar, büyü, düşük seviyeli parazit varlıklar gibi düşük titreşimleri ortadan kaldırır. Kişi hayatının her alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşar. Bireyin titreşimi kademeli olarak artar. Birey Kozmik Enerji ile aurasını, karmasını, geçmişini, bedenini, çakralarını, dişil ve eril enerji kanallarını tamamen temizler, dengeler ve şifalandırır. Kozmik Enerji bireyleri korur, onların manyetik alanlarını güçlendirir, enerji akışlarını sağlar, pozitif enerji ile yükler, bloke olmuş enerji yollarını açar, bolluk, bereket, sağlık ve sevgi getirir.

Kozmik Enerji’nin etkili olduğu alanlar sınırsızdır. Rusya’da Kozmik Enerji adı, Kozmik Enerji Tıbbı olarak değiştirilmek istenmektedir. 2

BÜTÜNSEL (HOLISTİK) YAKLAŞIM NEDİR?

Çeşitli terapi yöntemleri hastalıkları çözmek için hastalığın ilgili olduğu konuda etkinlik göstermeyi hedefler. Örneğin modern tıp hastalıkların tedavisini bedende arar ve sorunun kaynağının beden olduğuna kanaat getirdiği durumlarda bedeni iyileştirecek kimyasallarla çözüm bulmayı amaçlar. Ya da modern psikoloji konusunun sadece zihin olduğunu düşünerek sadece zihin ile ilgili konularda kendisini yetkin kabul eder ve insan zihnine hitap ederek tedavi arayışına girer.

Kozmik Enerji ise bireyi zihni, bedeni ve ruhuyla bir bütün olarak kabul eder, tüm hastalıkların insan zihninde başlayarak sonra beden ve en son ruhu hasta ettiği düşüncesini esas alır. Bireylerin hem zihnini, hem bedenlerini hem de ruhlarını şifalandırarak hastalığın tüm varlığını ortadan kaldırmayı hedefler. Bu duruma bütünsel yaklaşım (holistik) adı verilir.

KOZMİK ENERJİ’NİN TIP İLE İLİŞKİSİ VE TAMAMLAYICI TIP NEDİR?

Modern tıbbın çözemediği durumlarda belirli bir hastalıkla bir ömür boyu yaşamak zorunda olma fikri kabul edilebilir olmadığı için, Kozmik Enerji modern tıbbın geldiği noktadan da destek alarak ve onu reddetmeden, beden, ruh ve zihin üzerinde iyileştirmeler yapar. Bu nedenle bu yaklaşım bir Alternatif Tıp değil, Tamamlayıcı Tıp yöntemi olarak isimlendirilir.

Modern Tıp hastalıkların bedendeki oluşum şekliyle ilgili önemli bir kaynak olduğu gibi, bizleri hastalıkların belirtileri ve ilerleme süreçleriyle ilgili de değerli bilgilerle donatır. Ancak modern tıp, hastalıkların bedende ortaya çıkıp yine bedende çözülebildiğine inanır. Dolayısıyla çeşitli ilaçlarla aslında hastalıkların bedendeki belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç her ne kadar hastanın acılarını hafifletip bu sayede yaşam kalitesini yükseltse de, hastalığı tedavi etmez.

Bütünsel yaklaşım olan holistik düşüncede ise, hastalıkların bedende değil, zihinde başlayıp bedeni hastalandırdığına inanır. Dolayısıyla sadece bedendeki semptomların iyileştirilmesi yeterli olmayacağı için zihinsel ve ruhsal bir enerji terapisiyle hastayı tamamen iyileştirmeyi hedefler. Zira beden, çok yetenekli ve kendi kendine yeten bir makinedir. Hastalık diye algıladığımız durumlar, aslında bedenimizin düzgün çalışması için gerekli şartların değişmesi durumunda bize verdiği uyarılar bütünüdür. Ağrılar, sızılar ve bedenden dışarı atımlar bir uyarı veya temizlenme yoludur.

Örneğin baş ağrısı (birçok nedeni olabilmekle birlikte) bedeninizin ihtiyacı olan gıdayı almakta geciktiğinizde yani aç kaldığınız durumlarda ya da bedeninizin ihtiyacı olandan daha az uyku uyuduğunuzda da meydana gelebilir. Bu durumlarda bedeniniz, ihtiyacını beyninize sinyallerle iletir ve acı algınızı kullanarak bir yanlışlık olduğunu anlamanızı sağlar. Böyle bir durumda ağrı kesici içmek anlık olarak ağrınızı kesse de aslında problemi değil sadece semptomu çözmüş olur. Daha ciddi hastalık örneklerinde de durum daha karmaşık fakat özünde aynıdır.

Kozmik Enerji, modern tıbbın beden üzerindeki çok güçlü iyileştirici etkilerini kullanırken, zihninizi ve ruhunuzu da şifalandırmak gerektiği prensibini esas alarak modern tıp ve modern psikoloji ile birlikte hareket eder. Ancak modern tıbbın 3

bedensel olarak çözüm bulamadığı durumlarda bedensel, ruhsal ve zihinsel terapi anlayışıyla onun gerçekleştiremediği iyileşmeyi gerçekleştirir.

KOZMİK ENERJİ’NİN DİNLER VE İNANIŞLARLA İLİŞKİSİ NEDİR?

Kozmik enerjinin hiçbir din ya da inanışla ters düşen, çatışan bir anlayışı bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi bir dinle özel bir bağı olmadığı için de, inançları olan veya olmayan bütün insanlara hitap eder.

KOZMİK ENERJİ’DEN FAYDALANMAK İÇİN İNANMAK GEREKİR Mİ?

Kozmik enerjiden faydalanabilmeniz için Kozmik Enerji’ye ya da enerjiyle ilgili teorilerden herhangi birine inanmanız ya da seanslar öncesi veya süresince herhangi bir şey hissetmeniz gerekmez veya beklenmez. Önemli olan şifayı ve değişimi istemenizdir. Kozmik enerji vücudunuza girdikten sonra çalışmaya başlayacak ve sizin ona inanmanız ya da hissetmenizden bağımsız olarak sizi şifalandıracaktır. Kozmik Enerji zihniniz ile doğrudan ilgilenmediği için süreç içerisinde herhangi bir his yaşamanıza gerek yoktur. Ayrıca seanslar esnasında istediğiniz zihinsel aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bir gün sonra yapacağınız işleri veya ne yemek istediğinizi düşünebilirsiniz. Kozmik Enerji sizin ona inanmanıza veya onunla ilgili herhangi bir konuya odaklanmanıza bağlı olarak çalışan bir sistem değildir.

KOZMİK ENERJİ TERAPİSİ SEANSI NASIL YAPILIR?

Kozmik enerji seansı yaklaşık 40-45 dakika sürer. Danışan seans boyunca gözleri kapalı olarak ayakta bekler ve uygun olan bilinçaltı müziği dinleyebilir. Ayakta bekleyemeyecek hastaların oturması, oturamayacak durumda olanların ise sırtüstü uzanmaları uygun olacaktır. Seans tek kişiyle olabileceği gibi birkaç kişiyle birlikte de yapılabilir. En yüksek etki düzenli yapılan 12-13 seanslık bir kür sonucu elde edilir. Seansların düzenli olarak alınması büyük önem taşır. Etkin seans sıklığı günde iki seans ile 5 günde bir seans arasında değişebilir. Fakat sık yapılan seanslar verimi arttırır. Farklı amaçlarla yapılabilen seansların süre ve miktarları değişiklik gösterebilir. Seans süresince terapist, danışanın bedeninde veya aurasında bulunan çeşitli noktalara yani organlara veya çakralara dokunarak enerjiye kanallık eder. Seans uygulaması yakından yapılabileceği gibi enerjinin zaman ve mekandan bağımsız olması sebebiyle uzaktan da yapılabilir. İkisi arasında etki bakımından bir fark yoktur.

Kozmik Enerji seansı öncesinde danışanlar rahatsızlıklarını söyleyebilecekleri gibi, terapist bazen danışanın hastalıklarını teşhis edip teşhise göre terapi uygulayabilir.

KOZMİK ENERJİ’Yİ HERKES ÖĞRENEBİLİR VE KULLANABİLİR Mİ?

Kozmik Enerji, yaş veya cinsiyet ayrımı olmaksınız herkes tarafından öğrenilip uygulanabilir. Kozmik Enerji kürü alan ve temizlenen herkes uyumlanma işleminden geçebilir ve uygulama esaslarını öğrenebilir. Herkes hem kendisine, hem de başkalarına uygulama yapabilir. Fakat Kozmik Enerji Terapisti olmak isteyen kişilerin belirli etik kuralları benimsemesi ve bu ilkelere uyulması önemli bir koşuldur. Aksi takdirde başarılı olmak mümkün olmayacaktır. 4

KOZMİK ENERJİ UYGULAMASI ZOR BİR YÖNTEMMİDİR?

Kozmik Enerji terapisi kolay uygulanabilir, danışan için herhangi bir gereksinim yaratmayan bir terapi yöntemidir. Terapist kendisine veya danışanına herhangi bir zamanda ve yerde şifa verebilir.

Anlık uygulamalar dışında profesyonel seanslarla da kürler halinde yoğun ve güçlü terapiler yapılabilir. Bu terapilerle Kozmik Enerji’nin konusu olan tüm ihtiyaçlar giderilebilir.

Kozmik Enerji, uygulanabilmesi için danışanın terapist ile aynı yerde bulunması gerekmez. Kilometrelerce uzaktaki kişiler de bu yöntemle tedavi edilebilir. Kolay olduğu kadar, azim, istek, disiplin ve güçlü irade sistemi gerektiren bir yöntemdir. Kozmik Enerjide ; Terapist, Master, Megister, Zoaster, Progresör gibi ünvanlar vardır.

BİR RAHATSIZLIĞIM YOK, KOZMİK ENERJİ BENİM İŞİME YARAR MI?

Kozmik Enerji sadece bir şifa değil, aynı zamanda bir korunma ve temizlenme yoludur. Bu nedenle bu yöntemden faydalanmanız için hasta olmanız gerekmez. Kozmik enerji ile ruh, zihin ve beden dengeye gelir ve fabrika ayarlarına döner.

Kozmik Enerji terapisi ile genel olarak;

* Bağışıklık sisteminin güçlenmesini

* Hücre yenilenmesinin dengelenmesini

* Hormon dengesinin korunmasını

* Enerji ihtiyacının giderilmesini

* Sağlıklı bir uyku, iş ve özel hayatın sağlanmasını

* Stresin giderilmesini

* Genel bir mutluluk ve huzur halinin hüküm sürmesini

* Ruhsal, bedensel ve zihinsel dengenin sağlanması ve korunmasını

* Bilinçaltımız, çakralarımız, enerji bedenimiz, auramız, karmamız ve geçmişimizde biriken tüm düşük titreşimli durum ve travmaların temizlenmesini sağlar.

KOZMİK ENERJİ/COSMIC ENERGY HEALING/ EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

1. Öncelikle kozmik enerji terapist adayının bu eğitimi alacak şekilde ruh, zihin ve beden olarak hazır olması için 12-13 seanslık terapi yapılır. Terapist adayı hazır olunca diğer aşamaya geçilir.

2. Bu aşamada kozmik enerjinin temeli olan bilgiler verilir ve burada bulunan 42 kanaldan ilk üç kanalın uyumlaması (insiye) yapılır. Eğitimde kullanılacak kitap ve anten verilir.

3. Kozmik enerji temeli olan kanallardan kalan 39 kanaldan istenilen kanallar terapiste gerekli yönlendirmeler yapılarak insiye edilir. Yaklaşık on civarında kanal alındıktan sonra uyumlanma ve güçlenme süreci tamamlanınca terapist bir aylık süre sonunda seanslara başlayabilir.

4. Yeterince seans yapıldıktan sonra terapistin hazır olması halinde master olması için uyumlama yapılır.

5. Masterlik uyumlaması sonrası terapist seanslarına devam eder ve bu arada megisterlik için hazırlanır.

6. Terapist hazır olduğunda magisterlik frekansları/kanalları blok olarak insiye edilir (25 Kanal blok olarak),

7. Magisterlikte yeterince güçlenince artık terapist kendisi de eğitim verebilir.

8. Zoroasterlik uyumlaması (11 Kanal blok olarak),

9. 4. Blok uyumlaması (34 Kanal blok olarak),

10. Hutta blok uyumlaması (215 Kanal blok olarak),

11. Sinerji eğitimi ve uyumlaması (Sinerji 10 Blok + 1 Blok Vottavar + 1 Blok Afon, Toplam 12 Seviye, 52 Matris ve 38 Miks Toplamda 90 Kanal)

Sonuç olarak istek azim ve gayret olunca bu süreçlerin hızlıca aşılması mümkündür. Terapiste her türlü eğitim dokümanı ve sosyal medya haberleşme programları üzerinden birebir destek sağlanır.

Kozmik Enerji Progressor Eğitmen

Rüveyda MUŞ

KOZMİK ENERJİ EĞİTİMİ