Kozmik Enerji Nedir ?

Kozmik/Cosmic Enerji Nedir?

Kozmik Enerji Nedir; bioenerji alanı ve görünmeyen dünyadaki enerji fenomeni üzerine yapılan uzun araştırmalardan sonra 1983’te Bilim Adamı, Tıp Dr. Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından Rusya’da Akademisi kurulan, temizleme, şifalandırma, koruma ve bilgi üzerine bir enerji yöntemidir.


Başlamasının hemen ardından, bu yöntem, öncelikli olarak sebeplerin enerji doğasına ve farklı düzeylerdeki etkilerine rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sürükleyen odaklanarak onların temizlenmesini amaçlayarak bilimsel bir temelde yapılandırıldı, geliştirildi ve uygulandı.

KOZMİK ENERJİ yeni bir bilgi nesli; temizlemek, şifa, koruma ve veri için güvenilebilir bir bilimsel metod olarak; klinik araştırmalar çerçevesinde uygulanabilen, ölçülebilir, doğrulanabilir sonuçlarla, istatistiksel kanıt ve öngörülerle iyi yapılanmış bir Bilgi, Veri ve Teknikler Sistemi inşa ederek gelişti. Bu araştırmalar, öncelikle hastane birimlerinde ve kliniklerde daha sonra yüksek teknolojili ve yüksek çözünürlüğü olan ekipmanların bulunduğu bilimsel laboratuvarlarda yer aldı. Sonuç olarak, KOZMİK ENERJİ tüm bilimlerin özelliklerini entegre eder – tüm sonuçları laboratuvar ortamında ölçülebilir, istatistiksel olarak kanıtlanabilir ve tahmin edilebilir.

KOZMİK ENERJİ metodu ile enerji şifası, Sübtil (görünmeyen-algılanamayan) Dünyanın doğal kanunları temelinde bir süreçte yapılanır, sadece fiziksel bedenin şifalanmasına izin vermez ayrıca hastalığın duygusal, zihinsel ve daha yüksek düzeylerde yer alan kök sebeplerinin de atılmasını sağlar. KOZMİK ENERJİnin en güçlü araçlarından birisi, onun teşhisi, bütünsel bir teşhis sistemidir, sadece fiziksel bedenin anatomisine değil insan enerji bedenlerinin yapısına ve bioenerji bilgi alanlarının (aura) ve merkezlerinin (çakralar) çalışmasına da dayanır.

Bu bio-enerji-bilgi alanları ve merkezleri aracılığıyla, kozmik enerji şifacısı kişinin enerji bedenlerindeki deformasyonları ve bu enerji alanlarının yapılarında yer alabilecek negatif enerji-bilgi programlarını belirleyebilir. Sonuç olarak, KOZMİK ENERJİ yöntemiyle güçlü bir enerji temizlemesinin ve bütün bir enerji şifasının ardından sadece fiziksel sağlık yeniden kazanılmaz, ayrıca ortaya çıkabilecek gelecek problemlerin olasılığı da büyük ölçüde azaltılır.

KOZMİK ENERJİ yöntemi içinde, şifa sonrasındaki enerji bileşenlerinin sonuçları basit metodlarla ölçülebilir, ör: kişi enerji anteni ile seans öncesine kıyasla enerji bileşenlerinde olabilecek farklılık ve gelişmeleri görebilir. Seans sonrasındaki ölçümler çerçevesinde, bilinen tartılar kullanarak vücut ağırlığının değiştiği bile gözlemlenebilir.

KOZMİK ENERJİ enerji frekansları sadece enerji teşhisleri için kullanılmaz, ayrıca enerji temizlemek, enerji şifalandırması ve kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için de kullanıldığı gibi kişisel ve profesyonel kullanımdaki bitkiler, hayvanlar, nesneler, yiyecekler, su, yeraltı ve yer üstü alanlar, ormanlık alanlar vb gibi durumlar için de kullanılır. KOZMİK ENERJİ enerji teşhisi gerçekleştirmek için gereken beceri ve araçların yanısıra binaların iç ve dış mekanlarının bu alanlarda varolan jeopatik bölgelerin negatif etkilerinin temizlenmesi ve bu mekanların korunmasına dair kıymetli bilgiler sunar. Jeopatik bölgeler, o alanlarda yaşayan insanların sağlığı ve hayatı üzerinde negatif ve zararlı etkileri çok kapsamlı olabilir. Kozmik enerji-şifacısı bu patojenik bölgeleri belirler ve kapatır, ardından bir enerji temizlemesi yapar ve bu bölgeleride yumuşak bir enerji akışı depolar.

Birçok olayda; ilk seanstan sonra bile tüm düzeylerde doğrudan ve çarpıcı sonuçlar belgelendi; teşhisteki netlik, sebep ve sonuç arasındaki ilişkinin gözlemlenmesi, frekanslar tarafından edinilen güvenilir bilgi, mutlak enerji koruması, bio-enerji bilgi alanlarından negatif enerji programlanmasının kaldırılması, uzaktan seans yapma becerisi, seansların tamamlanmasının ardından kişinin hayatında meydana gelen değişiklikler bu yöntemin avantajlarından sadece bazıları. KOZMİK ENERJİnin ilk öğrencilerinin çoğunun farklı bilimsel alanlardan gelen (örneğin doktorlar, fizikçiler, mekanik mühendisleri, matematikçiler, öğretmenler vb) bilim adamlarının olduğu gerçeği bir tesadüf değildir. Çoğu hasta, hayatlarında ve sağlıklarında KOZMİK ENERJİnin sorgulanamayan faydalarına tanık olduktan sonra kendileri öğrenci oldular.

KOZMİK ENERJİ sadece enerji teşhisi, enerji temizlemesi, enerji şifası ve enerji korunması için kıymetli araçlar sunmaz, ayrıca kozmik enerji şifacısı tarafından yönetilen enerji frekanslarından elde edilen muazzam bir güvenilir bilgi kaynağı inşa eder. Bu enerji frekansları bu yöntemin en temel araçlarını oluşturur. Tıp Dr. Petrov tarafından keşfedilen ilk enerji frekansı en genel kullanılanlardan biriydi ve tüm vakalara ve durumlara uygulandı. Şunu da belirtmekte fayda var; KOZMİK ENERJİ’nin ilk yılları boyunca bile, bir kalp krizinden sonra yoğun bakım ünitesinde klinik ölüm durumunda olan hastalar bile sadece bu frekansın yardımıyla hayatta kaldığına dair klinik bulguların kayıtları bulunmakta. Diğer ciddi vakalarda da benzer sonuçlar kaydedildi. İlk frekanstan sonra, Tıp Dr. Petrov, birbiri ardınca diğer frekansları da keşfetmeye devam etti. Araştırmalar ve çoklu testler, bu frekansların genel uygulanma potansiyelinin yanı sıra yüksek düzeyde özel vakalarda ideal sonuçlar sunduğunu ortaya çıkardı.

KOZMİK ENERJİnin ilk 255 frekansı MASTER seviyesine (44 frekans), MAGISTER seviyesine (200 frekanslık bir BLOK +44 frekanslık MASTER düzeyi) ve ZOROASTRISM seviyesine (11 frekanslık bir BLOK) ait olan tüm frekans spektrumunu kapsar. Bu enerji frekansları, temizleme ve şifanın derin, etkin ve güçlü enerjileri, enerji koruması ve bilgi için idealdir. Bugüne kadar, KOZMİK ENERJİ kurulumundan beri, bu frekanslar kozmik enerji şifacıları tarafından çeşitli problemleri, rahatsızlıkları ve hastalıkları, bir kişinin fiziksel bedeninde bulunamayan ancak bio-enerji-bilgi bedenlerinde ve merkezlerinde (aura ve çakralar) bulunan sebepleri tedavi etmek için başarılı bir şekilde kullanıldı.

Bunun da ötesinde, az once bahsedilen frekansların yardımı ile, kişiye yıllardır tüm seviyelerde ciddi sağlık problemlerine sebep olan ve aynı zamanda gelecek problemler için bir çekim kutubu oluşturan, onun enerji alanlarında ve merkezlerinde depolanan çeşitli negatif enerjiler ve negatif enerji programlamaları tarafından yaratılan sorunları da tedavi edilebilir. Bu şekilde, kişinin sadece sağlığıyla değil aynı zamanda kişisel ve profesyonel hayatıyla da ilgili her alanında yüzleştiği hastalıklar ve problemler ile alakalı sebep-sonuç kısır döngüsü yaratılır. Ayrıca, yeni enerji frekanslarının yardımıyla, kişinin sadece sağlığını değil tüm hayatını da etkileyen enerji varlıkları ve enerji ataklarına dair çeşitli vakalar da tedavi edilebilir.

Kalan neredeyse 700 KOZMİK ENERJİ frekansı Tıp Dr. Petrov tarafından hayatının son 10 yılında keşfedildi. Bu frekanslar birleşik HUTTA BLOK oluşturarak bir araya getirildi. Bu blok (HUTTA) frekansları öncekilerden ayrılır ve Kozmik Geometriye sahiptir. Bu frekanslar yedinci (7.) Kozmik boyut frekanslarıdır. Yıllarca testin ardından, bu frekanslar pilot uygulamada kaldı, Tıp Dr. Petrov tarafından bir araya getirilen bilimsel araştırma ve istatiksel kanıt ile desteklendi. Bu nedenle (pilot uygulamadaki spesifik frekanslar, yaygın kullanım için değildi), HUTTA Blok frekansları, Tıp Dr. Petrov tarafından sadece sınırlı sayıdaki öğrencisine verildi. Bilimadamı ve Tıp Doktoru olan Vladimir Alexandrovich Petrov 2007 yılında vefat etmiştir.

Cosmic Enerjinin Sırrı ve Faydaları

Kozmik enerji sorunun kaynağına inerek evrensel kurallara göre kökünü kurutur.Hayatta kurban rolunu üstlenmekten bizi alıkoyar.Çok kısa sürede kişinin her türlü becerilerini ve yeteneklerini her yönde geliştirir. Ayrıca sezgi gücünü arttırır. Evrenin saf sonsuz sevgi sır olduğu anlaşılabilir.Bilinçli sistem varolan şeyler ve kendimizdeki değişimin yönünü değiştirebilir. Her şey enerji frakanslarıdır. Kanallar ve frekanslar 7 çakrayı temizleyerek aura şişirilmesi ve blokajları çözerek onu harekete geçirir.Vücuttaki olumsuz blokajların, programların eşit enerji ile dışarı çıkmasını sağlar.Bir ağaç düşünürsek onun yapraklarının budanması kosmik enerjinin kişiye yaptığı etkiyi benzetebiliriz.Mucizelere sahip olan biz değiliz, mucize biziz.

Negatif blokajların kaldırılması

Geçmişten gelen tüm karmik atalarımızdan gelen 400 yıla kadar blokajları temizler.

Depresyonun Giderilmesi

Eş Seçimi, Evlilik ve Rızkın Açılması

Aileden Gelen Karmada Olumsuzlukların Nazar, Büyü, Unutulmuş ve Yeniden Doğan Negatif Fantomların Ortadan Kaldırılması ve Korunması

İş Yerlerinin ve Ev Mekanlarının Arınması Bereket, Bolluk ve Huzur Sağlanması

Korku ve Fobilerin Giderilmesinde

Bağımlılık Konularda

Sigara, yemek, içmek, aşk acısı, boşanma kaygısı, vefat eden kişiye bağımlılığın giderilmesi, sınav stresinin çözülmesi, strese bağlı ritim bozuklularının giderilmesinde performans düşüklüğün aşılmasında büyük katkı sağlar.

Dişisel Enerji, Menopoz, Doğurganlık ve Hücre Yenilenmesi Anti Aging Erim Hücresi Yenilenmesi, Antropoz Yaşlılık Korkusu

Sağlıklı Yaşam için Kozmik Enerji Nedir ? Ne Sağlar?

Kilo nedenini bulup iyileşme yönünde zayıflamasına imkan sağlar.Mide, Metobolizma, tiroid bezi enfeksiyonlarında ,gastrit, reflu, ülser, astım, baş ağrısı, migren, diabet, dolaşım bozuklukları, deri hastalıkları, enfeksiyonlar , kalp ritim bozuklukları, unutkanlık vs. gibi rahatsızlıklar da iyileşmede çok güçlü destekleyici etki yapar.Sağlık Problemlerinin Doktor Tedavisinde Cosmic Enerji Yoluyla Desteklenmesi

Kozmik enerji ile şifalanma nedir ve ne elde edilir?

Evet ! Şifa sizin içinizde, terapist kendinizi iyileştirme sürecinde kozmik freakanslar ile aranızda bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Kozmik enerji kanalları vücuttaki kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, üriner ve genital sistemi yanı sıra stres, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, artrit, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri……sadece üzerinde çalıştığı hastalıkların bir kısmıdır. Etkili olduğu alanlar sınırsızdır. Ancak kozmik enerji ile çalışılırken kişi bir bütün olarak değerlendirilir. Tek bir problemli bölge veya organ üzerinde çalışılmaz. Bunun geçici bir çözüm olduğuna inanılır ve bütünsel şifa amaçlanır. Hastalık ne olursa olsun ancak bütünsel iyileşme sağlandığında kişi iyileşir.

Kozmik enerjiler sadece iyileşme olarak değil, sizi koruyacak ve manyetik alanınızı güçlendirecek, iyi şansı kendinize çekecek enerjiler yüklenerek kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. Kişilerin yaratım alanlarında bulunan ve çok kere hepimizin şansızlık diye adlandırdığınız sizi bloke eden enerjileri temizleyen kanallar ile çalışarak her alanda bolluk ve bereketi kendinize çekmenizi sağlar.Ictiginiz suya, kozmetik urunlerine, takilara kisinin ihtiyaci dogrultusunda enerji aktarilarak, iyilesme sureci hizlandirilir.

Ev ve İş yerlerimizin bulunduğu yerden, yani topraktan mekan içine giren, hastalıklara, ayrılıklara, iflaslara kısacası olumsuzluklara neden olan negatif enerji zonları var olabilir. Kozmik enerjinin çok güçlü temizlik kanalları ile mekanların içsel enerjileri temizlenerek, dışarıdan size gelebilecek olası negatif enerjilere karşı koruma yapılarak huzurlu bir yaşam alanı yaratılır. En etkili enerji çalışmalarından biri olan “KozmikEnerji Terapisi” nde kişinin özündeki tüm negatif enerjiler temizlenerek, vücutta yarattığı olumsuz etkiler yok edilir. Enerji bedeni dengelenerek fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra, bu rahatsızlığa neden olan duygusal ve zihinsel sebepler de temizlenir. İnsanı bir bütün olarak ele alır ve negatif programlar kişinin çakralarından, organlarından, fiziksel, eterik, zihinsel ve astral vücudu olarak tüm vücut sisteminden temizlenerek iyileşme sağlanır.

Her bir çakra sadece belirli organlar üzerinde etkili değildir, aynı zamanda kişinin zihnin aydınlanmasına, bilinçlilik kazanmasına yardım eder. Bedendeki 7 çakra hayat enerjisinin vücuda alınıp organlara dağıtıldığı ve enerjinin işlendiği merkezlerdir. Bu çakralar bağlı bulunduğu organlardan ve aynı zamanda iç salgı bezlerimizden sorumludur. Kozmik enerji terapisiyle çakralar temizlenir, düzgün çalışmaları sağlanır, dolayısıyla bağlı bulundukları bütün organlar ve hormon sistemi de şifalanır.

Kozmik enerji şifalanmasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Kozmik enerjide amaç kişiye bütünsel şifalanma sağlamak olduğundan verilen enerjiyi ilk seanslarda yeteri kadar alması mümkün olamaz. Bu yüzden kişilerin kozmik enerji terapisine gelirken 12 seanslık 40-60 dakikalık kür almaya karar vermiş olarak gelmeleri önerilir.Seans sırasında, esneme, bazı bölgelerde ağrı, vücut sıcaklığında artış ya da azalış, hafif salınımlar, ağlama vs gibi tepkiler verebilirsiniz, bunları hissetmek son derece normal olduğu gibi, hiç bir şey hissetmemekte normaldir. Lütfen seans boyunca elinizden geldiğince sakin ve gevşemiş bir şekilde olunuz. Seans sonrasında kendinizi yorgun hissedebilirsiniz, normaldir ve akşam yatarken ılık bir duş almanızı öneririz. Su fiziksel bedeninizden atılmaya başlanan tüm negatif enerjilerin daha çabuk temizlenmenize yardımcı olur.

Kozmik Enerji Nedir konulu yazımızı okuduğunuz için teşekkürler faydalı olması dileği ile…