Kozmik Enerji Terapisi

 KOZMİK ENERİ NEDİR? 

Kozmik Enerji Terapisi hakkında bilgi veren yazımız konu hakkında ülkemizde ki en kapsamlı yazıdır. Bir Kadim uygarlık olan Mısırlıların binlerce yıl önce bilip uyguladığı, 400 yıl önce Hindistan ve Tibet’te hakkında bilgi sahibi oldukları; Günümüzde ise uzun araştırmalardan sonra 1983’te Bilim Adamı, Tıp Dr. Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından Rusya’da Akademisi kurulan, temizleme, şifalandırma, koruma ve bilgi üzerine bir enerji yöntemidir.

Kozmik enerji, Uygulanan ve uygulayıcısı olan kişilere hızlı bilgi vermek, zihinsel ve evrimsel gelişimi hızla sağlayabilmek kozmik enerjinin en önemli özelliklerindendir. Üç gün gibi kısa bir sürede bir insanı kendi hayatında ve çevresinde bir farkındalık yaratacak, yapabilmeye katkı sağlamak kozmik enerjinin vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır. Bu yöntem üzerine yapılan bilimsel araştırmalar yıllarca fizik, kimya, biyoloji, psikoloji ve evrenin yasalarından elde edilen bilgiler temelinde yürütülmüştür. Bu araştırmaların da katkısıyla yıllar içinde gelişimi ile bugün geldiği noktada kozmik enerji, son dönem pozitif bilimlerden teorik araştırmacılar tarafından da desteklenen bir uygulamadır. Zaman içinde genelleştirilmiş enerji ve bilgi teknolojileri alanından deneyimlerle de geliştirilen pratik uygulamalar halini almıştır. Kozmik enerji her gün hızla gelişen, bilimsel bilgi ile mükemmelleştirilen, gelişmekte olan bir uygulamadır. 

Başlamasının hemen ardından, bu yöntem, öncelikli olarak sebeplerin enerji doğasına ve farklı düzeylerdeki etkilerine, rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sürükleyen, odaklanarak onların temizlenmesini amaçlayarak bilimsel bir temelde yapılandırıldı, geliştirildi ve uygulandı. 

KOZMİK ENERJİ metodu ile enerji şifası, fiziksel bedenin şifalanması ile birlikte duygusal, zihinsel,ruhsal ve daha yüksek düzeylerde yer alan kök inançların sebeplerinin de atılmasını, temizlenmesini sağlar. 

KOZMİK ENERJİ’nin en güçlü araçlarından birisi, onun teşhisi; bütünsel bir teşhis sistemidir, sadece fiziksel bedenin anatomisine değil insan enerji bedenlerinin yapısına ve aura alanlarının ve çakra merkezlerinin çalışmasına, temizlenmesine ve dengelenmesine de dayanır. 

Kozmik enerji şifacısı; kişinin aura bilgi alanları ve merkezleri aracılığıyla terapiye gelen kişinin enerji bedenindeki deformasyonları ve negatif enerji programlarını, çakra ve organlardaki blokajları belirleyebilir. Yani; Kozmik enerji yöntemi ile terapiye gelen kişinin sadece fiziksel sağlık kazanması değil, ortaya çıkabilecek gelecek problemlerin olasılığı da büyük ölçüde azaltılır. İnsanın bedeniyle, zihiniyle, duygularıyla ve ruhuyla bir bütün enerji küresi olduğu unutulmamalıdır. Her şey enerjidir. Bedenimizi oluşturan enerjinin, canlı, hareketli ve akışkan olması sağlık ve mutluluğumuzu belirler. 

Zihinsel, ruhsal ve fiziksel sorunlarımızın altında yatan esas neden zayıflamış, bloke olmuş ve tıkanarak hareket edemez hale gelen enerjilerimizdir. Enerjinizi yeniden dengeleyerek, güçlendirerek, akışını sağlayarak yeniden fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınıza kavuşabilirsiniz. 

KOZMİK terapist; Antenleri ile kişinin terapiye gelmeden önceki ve geldikten sonraki durumundaki farklılıkları,enerji seviyelerini ölçümleyip tayin edebilir. 

KOZMİK ENERJİ frekansları sadece enerji teşhisleri için kullanılmaz, ayrıca enerji temizlemek, enerji şifalandırması, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için de kullanıldığı gibi kişisel ve profesyonel kullanımdaki bitkiler, hayvanlar, nesneler, yiyecekler, su, yeraltı ve yer üstü alanlar, ormanlık alanlar vb gibi durumlar için de kullanılır. 

Zamanımızda kozmik enerji ile yapılan tedavi yöntemlerinin sonuçları Rusya’da son derece gelişmiş tıbbi klinikler tarafından kabul edilip uygulanmaktadır. Kozmik enerji geleneksel tıbbın yerini almaz onu tamamlayıcı niteliktedir. Bir Tıp doktorunun yerini tutamaz. Destekleyici olarak kullanılan bir şifa yöntemidir.

KOZMİK ENERJİNİN UYGULAMA ALANLARI 

Kozmik enerjiyi bugün insanlar her faaliyet alanında uygulayabilirler. Kozmik enerji iş teknolojisinde, jeoloji alanında, tarımda ve her türlü araştırmada kullanılır. Ancak kozmik enerji bu şekilde de sınırlandırılamaz. Petrov’un ve onu takip edenlerin odak noktası, insan potansiyelinin açıklanması, kişi tarafından bunun farkına varılması ve potansiyel ortaya çıkarılarak kişinin dünyaya bakış açısının genişlemesi yoluyla her alanda kullanılması olmuştur. 

Kozmik enerji kişide var olan ancak farkında olmadığı bilgi ve gizli yaratıcı yeteneklerinin uyanmasına katkı sağlar. Kozmik enerji sistemindeki bugün itibariyle tanımlanmış bulunan ve dalga etkisi yaratan 200 frekans “kanal” olarak adlandırılır. Bu kanalların her biri değişik titreşim ve özelliklere sahiptir. Kanallar uygulandığında hem uygulanan hem de uygulayıcı için zaman içinde birikmiş olan negatif etkilerin temizlenmesi amaçlanır. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan negatif enerjilerin ortadan kaldırılması mümkün olabilir. Bunun sonucunda ise kişi hayatının her alanında büyük değişim ve dönüşümler yaşayabilir. Kozmik enerji insanı bir bütün olarak görür….

KOZMİK ENERJİ TERAPİSİ NEDİR? 

Kozmik enerji metodu Mısır, Tibet, Hindistan ve eski uygarlıklarda binlerce yıldır kullanılan bir şifa yöntemidir. Kozmik enerji metodu, enerji bilgisi taşıyan biyoinformatif kozmik enerji kanallarının aktive edilip kullanılmasını içeren şifa yöntemidir. Bu kanallar insanlığın kullanımı için evren – yaratıcı güç tarafından gönderilmiştir. Bu yöntem kullanılarak kişinin sağlığı ve yaşamı üzerinde pozitif etkiler oluşturulur. 

İnsan sadece fiziksel bedenden oluşmuş bir varlık değildir. İnsan ruh, beden ve zihinle birlikte biyoenerji bilgisi taşıyan bir sistemdir. İnsanın mutluluğu kendi ruh-beden ve zihin sisteminde taşıdığı bilginin nitelik ve niceliğine bağlıdır. İnsanın enerji bedeni bütün bu biyoinformatif bilgiyi taşır. İnsanın enerji bedeni fiziksel bedeninin çevresindeki 6 katmandan oluşur: eterik beden, astral beden, mental beden, karma beden, ego beden, mutlak beden 

Modern tıp insanı fiziksel bir makine olarak görüp hastalığı ya da hasta organı makinenin tamir edilmesi gereken bozuk parçası olarak değerlendirir ve tedaviye bu bakış açısıyla yaklaşır. Oysa kozmik enerji terapisinde insan beden, zihin ve ruh bileşenlerinden oluşan varlık olarak ele alınır ve terapi bütüncül bir yaklaşımla yapılır. Sadece hasta organa yönelik değil bütün bedene ve enerji alanlarına yönelik terapi yapılır. Çakralardaki, organların enerji alanlarındaki ve auradaki negatif enerjiler şifa enerjileri ile temizlenir ve enerji alanları pozitif şifa enerjileri ile doldurulur. Kozmik enerji terapisinde çeşitli hastalıklara, organlara ve negatif enerjilere (büyü, lanet, nazar, enerji özleri, vs) yönelik şifa kanalları bu kanallara uyumlanmış şifacı tarafından aktive edilir ve terapi alan kişiye uygulanır. 

KOZMİK ENERJİ TERAPİSİNİN FAYDALI OLDUĞU HASTALIKLAR VE DURUMLAR: 

 Migren, başağrıları 

 Göz hastalıkları, kulak hastalıkları 

 Cilt hastalıkları 

 Tiroid bezi ile ilgili hastalıklar 

 Kilo problemleri 

 Alkol-sigara-ilaç bağımlılığı 

 Böbrek hastalıkları, böbrek taşları 

 Diyabet, hipertansiyon 

 Damar hastalıkları 

 Solunum yolu-akciğer hastalıkları, alerjik hastalıklar 

 Kan hastalıkları 

 Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, safra kesesi taşları 

 Mide-barsak hastalıkları 

 Kemik-eklem hastalıkları, kırıklar, osteoporoz, artrit gibi hastalıklar 

 Sinir hastalıkları, depresyon, panik atak gibi ruhsal hastalıklar 

 Uyku bozuklukları 

 Meme hastalıkları 

 Üreme organları ile ilgili hastalıklar, kısırlık, kadınlarda miyomlar, kistler, erkeklerde prostat hastalıkları, 

 Büyü-lanet ve nazardan kaynaklanan negatif enerjilerin temizlenmesi 

 Mekanların negatif enerji alanlarının temizlenmesi 

KOZMİK ENERJİ TERAPİSİ SEANSLARI NASIL YAPILIR? 

Kozmik Enerji Seansı 20 ile 40 dakika arası sürmektedir. Çok özel durumlarda 60 dakikaya kadar sürebilir. Kişiler ayakta, gözleri kapalı, loş bir ortamda,1-6 kişilik gruplar halinde yapılabilmektedir. İlk kurda 12 seans yapılır. Uzun süreli hastalıklarda kur sayısı artırılabilir. 

Kozmik enerji seansında, tedavisinde dikkat edilecek konular. 

Seans süresince (30-40 dk veya daha az,) dik, ayakta (özellikle ilk iki seans) durun. Gözler kapalı, dikkat dağıtacak ses, ışık ve gürültüden uzak sakin bir ortamda olun. 

Bu sürede konuşulmamalı, gözler açılmamalı, herhangi bir şey okunmamalı, beyin meşgul edilmemelidir. 

Mümkün olduğu kadar beyninizi meşgul etmeyin, güzel şeyler hayal edin. 

Bilinçaltı temizliği için linki gönderilen dinlendirici müziği dinleyiniz. 

Eğer yorulursanız sandalye veya koltuğa vücut/omurga dik olarak oturabilirsiniz. 

Seans başladıktan sonra haber verene kadar seanstan çıkılmaz, gözler kapalı durulur, ileri~ geri, sağa~ sola mümkün olduğunca fazla hareket edilmez. 

Seans sonrası mümkünse elma sirkeli duş alıp kıyafetleri değiştirin(Özellikle ilk iki seans)

Seanslar süresince başka bir enerji ile tedavi uygulanmamalıdır. 

Özellikle bu süreçte fal, dedikodu, gıybet vb. uzak durulmalıdır. 

Seans esnasında ağlama, gülme, sallanma, kusma vb. belirtilerin olması normaldir. 

Lütfen seans süresince kasılmamaya ve relaks rahat olmaya çalışın. Tılsım, muska vs. bulundurmayın. 

KOZMİK ENERJİ “COSMIC ENERGY HEALING” KOZMİK ENERJİ NEDİR? 

Kozmik Enerji, bütünsel yaklaşımla hem korunma, hem temizlenme hem de şifa sağlayan en etkili tamamlayıcı tıp yöntemidir. 400 yıl önce Tibetli rahipler tarafından şifa vermek amacıyla kullanılan bu yöntem, tarih boyunca çeşitli yerlerde aynı amaçla uygulanmıştır. 

Bir tıp doktoru olan Vladimir Petrov, Rusya’da gitgide artan hastalıklara karşı daha etkili yöntemler bulmak, organları kesip atmanın dışında bir yöntemle iyileştirmek amacıyla eski tıp yöntemlerini araştırırken Kozmik Enerji ile karşılaşıp, yöntemi hastalarına uygulamaya başlamış, yaptığı klinik deneyler sonucunda daha önce görülmemiş ölçüde hızlı ve etkili iyileşme süreçleri elde etmiştir. 

1984 yılında başladığı çalışmalarının başarısı üzerine, 1994 yılında Rusya’da ilk Kozmik Enerji Okulu’nu açmıştır.. 

KOZMİK ENERJİ KANALI NEDİR?

Enerji, dalga boylarından oluşan ve çeşitli frekanslarda var olabilen bir titreşimdir. Kozmik Enerji ise her birine kanal adı verilen temel 42 farklı frekanstan oluşan bir disiplindir. Üst seviyelerde ayrı kanallar da vardır. 

Bu farklı titreşim ve özelliklere sahip olan her kanal farklı bir amaca yönelik olarak ve bir takım hastalık ve problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. İnsanlar dışında hayvanlar, bitkiler, mekanlar ve nesneler için de görev yapan kanallar bulunmaktadır. 

KOZMİK ENERJİ HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR? 

Kozmik Enerji kanalları, grip gibi viral hastalıklardan depresyon veya şizofreni gibi psikolojik rahatsızlıklara, çözümü olmadığı söylenen migren gibi hastalıklardan, kanser ve çeşitlerine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kozmik Enerji ile bağışıklık sistemi, kas-sinir sistemi, kan sistemi, üriner ve üro-genital sistem, kemik sistemi hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, felç-inme, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, çeşitli organ sorunları, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri ve alerjiler iyileştirilebilir. 

Ayrıca stres, kilo dengeleme, cinsel organ büyütme, öfke sorunu, büyüme bozukluğu, zihinsel gelişim bozukluğu gibi sorunlarda da kozmik enerji kullanılır. 

Kozmik Enerji bireylere sadece şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda her insanın enerji bedeninde bulunan negatif etkileri de temizler. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan nazar, büyü, düşük seviyeli parazit varlıklar gibi düşük titreşimleri ortadan kaldırır. Kişi hayatının her alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşar. Bireyin titreşimi kademeli olarak artar. Birey Kozmik Enerji ile aurasını, karmasını, geçmişini, bedenini, çakralarını, dişil ve eril enerji kanallarını tamamen temizler, dengeler ve şifalandırır. Kozmik Enerji bireyleri korur, onların manyetik alanlarını güçlendirir, enerji akışlarını sağlar, pozitif enerji ile yükler, bloke olmuş enerji yollarını açar, bolluk, bereket, sağlık ve sevgi getirir. 

Kozmik Enerji’nin etkili olduğu alanlar sınırsızdır. Rusya’da Kozmik Enerji adı, Kozmik Enerji Tıbbı olarak değiştirilmek istenmektedir. 

BÜTÜNSEL (HOLİSTİK) YAKLAŞIM NEDİR? 

Çeşitli terapi yöntemleri hastalıkları çözmek için hastalığın ilgili olduğu konuda etkinlik göstermeyi hedefler. Örneğin modern tıp hastalıkların tedavisini bedende arar ve sorunun kaynağının beden olduğuna kanaat getirdiği durumlarda bedeni iyileştirecek kimyasallarla çözüm bulmayı amaçlar. Ya da modern psikoloji konusunun sadece zihin olduğunu düşünerek sadece zihin ile ilgili konularda kendisini yetkin kabul eder ve insan zihnine hitap ederek tedavi arayışına girer. 

Kozmik Enerji ise bireyi zihni, bedeni ve ruhuyla bir bütün olarak kabul eder, tüm hastalıkların insan zihninde başlayarak sonra beden ve en son ruhu hasta ettiği düşüncesini esas alır. Bireylerin hem zihnini, hem bedenlerini hem de ruhlarını şifalandırarak hastalığın tüm varlığını ortadan kaldırmayı hedefler. Bu duruma bütünsel yaklaşım (holistik) adı verilir. 

KOZMİK ENERJİ’NİN TIP İLE İLİŞKİSİ VE TAMAMLAYICI TIP NEDİR? 

Modern tıbbın çözemediği durumlarda belirli bir hastalıkla bir ömür boyu yaşamak zorunda olma fikri kabul edilebilir olmadığı için, Kozmik Enerji modern tıbbın geldiği noktadan da destek alarak ve onu reddetmeden, beden, ruh ve zihin üzerinde iyileştirmeler yapar. Bu nedenle bu yaklaşım bir Alternatif Tıp değil, Tamamlayıcı Tıp yöntemi olarak isimlendirilir. 

Modern Tıp hastalıkların bedendeki oluşum şekliyle ilgili önemli bir kaynak olduğu gibi, bizleri hastalıkların belirtileri ve ilerleme süreçleriyle ilgili de değerli bilgilerle donatır. Ancak modern tıp, hastalıkların bedende ortaya çıkıp yine bedende çözülebildiğine inanır. Dolayısıyla çeşitli ilaçlarla aslında hastalıkların bedendeki belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç her ne kadar hastanın acılarını hafifletip bu sayede yaşam kalitesini yükseltse de, hastalığı tedavi etmez. 

Bütünsel yaklaşım olan holistik düşüncede ise, hastalıkların bedende değil, zihinde başlayıp bedeni hastalandırdığına inanır. Dolayısıyla sadece bedendeki semptomların iyileştirilmesi yeterli olmayacağı için zihinsel ve ruhsal bir enerji terapisiyle hastayı tamamen iyileştirmeyi hedefler. Zira beden, çok yetenekli ve kendi kendine yeten bir makinedir. Hastalık diye algıladığımız durumlar, aslında bedenimizin düzgün çalışması için gerekli şartların değişmesi durumunda bize verdiği uyarılar bütünüdür. Ağrılar, sızılar ve bedenden dışarı atımlar bir uyarı veya temizlenme yoludur. 

Örneğin baş ağrısı (birçok nedeni olabilmekle birlikte) bedeninizin ihtiyacı olan gıdayı almakta geciktiğinizde yani aç kaldığınız durumlarda ya da bedeninizin ihtiyacı olandan daha az uyku uyuduğunuzda da meydana gelebilir. Bu durumlarda bedeniniz, ihtiyacını beyninize sinyallerle iletir ve acı algınızı kullanarak bir yanlışlık olduğunu anlamanızı sağlar. Böyle bir durumda ağrı kesici içmek anlık olarak ağrınızı kesse de aslında problemi değil sadece semptomu çözmüş olur. Daha ciddi hastalık örneklerinde de durum daha karmaşık fakat özünde aynıdır. 

Kozmik Enerji, modern tıbbın beden üzerindeki çok güçlü iyileştirici etkilerini kullanırken, zihninizi ve ruhunuzu da şifalandırmak gerektiği prensibini esas alarak modern tıp ve modern psikoloji ile birlikte hareket eder. Ancak modern tıbbın bedensel olarak çözüm bulamadığı durumlarda bedensel, ruhsal ve zihinsel terapi anlayışıyla onun gerçekleştiremediği iyileşmeyi gerçekleştirir.

KOZMİK ENERJİ’NİN DİNLER VE İNANIŞLARLA İLİŞKİSİ NEDİR? 

Kozmik enerjinin hiçbir din ya da inanışla ters düşen, çatışan bir anlayışı bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi bir dinle özel bir bağı olmadığı için de, inançları olan veya olmayan bütün insanlara hitap eder. 

KOZMİK ENERJİ’DEN FAYDALANMAK İÇİN İNANMAK GEREKİR Mİ? 

Kozmik enerjiden faydalanabilmeniz için Kozmik Enerji’ye ya da enerjiyle ilgili teorilerden herhangi birine inanmanız ya da seanslar öncesi veya süresince herhangi bir şey hissetmeniz gerekmez veya beklenmez. Önemli olan şifayı ve değişimi istemenizdir. Kozmik enerji vücudunuza girdikten sonra çalışmaya başlayacak ve sizin ona inanmanız ya da hissetmenizden bağımsız olarak sizi şifalandıracaktır. Kozmik Enerji zihniniz ile doğrudan ilgilenmediği için süreç içerisinde herhangi bir his yaşamanıza gerek yoktur. Ayrıca seanslar esnasında istediğiniz zihinsel aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bir gün sonra yapacağınız işleri veya ne yemek istediğinizi düşünebilirsiniz. Kozmik Enerji sizin ona inanmanıza veya onunla ilgili herhangi bir konuya odaklanmanıza bağlı olarak çalışan bir sistem değildir. 

KOZMİK ENERJİ TERAPİSİ SEANSI NASIL YAPILIR? 

Kozmik enerji seansı yaklaşık 40-45 dakika sürer. Danışan seans boyunca gözleri kapalı olarak ayakta bekler ve uygun olan bilinçaltı müziği dinleyebilir. Ayakta bekleyemeyecek hastaların oturması, oturamayacak durumda olanların ise sırtüstü uzanmaları uygun olacaktır. Seans tek kişiyle olabileceği gibi birkaç kişiyle birlikte de yapılabilir. En yüksek etki düzenli yapılan 12-13 seanslık bir kür sonucu elde edilir. Seansların düzenli olarak alınması büyük önem taşır. Etkin seans sıklığı günde iki seans ile 5 günde bir seans arasında değişebilir. Fakat sık yapılan seanslar verimi arttırır. Farklı amaçlarla yapılabilen seansların süre ve miktarları değişiklik gösterebilir. Seans süresince terapist, danışanın bedeninde veya aurasında bulunan çeşitli noktalara yani organlara veya çakralara dokunarak enerjiye kanallık eder. Seans uygulaması yakından yapılabileceği gibi enerjinin zaman ve mekandan bağımsız olması sebebiyle uzaktan da yapılabilir. İkisi arasında etki bakımından bir fark yoktur.

Kozmik Enerji seansı öncesinde danışanlar rahatsızlıklarını söyleyebilecekleri gibi, terapist bazen danışanın hastalıklarını teşhis edip teşhise göre terapi uygulayabilir. 

KOZMİK ENERJİ’Yİ HERKES ÖĞRENEBİLİR VE KULLANABİLİR Mİ? 

Kozmik Enerji, yaş veya cinsiyet ayrımı olmaksınız herkes tarafından öğrenilip uygulanabilir. Kozmik Enerji kürü alan ve temizlenen herkes uyumlanma işleminden geçebilir ve uygulama esaslarını öğrenebilir. Herkes hem kendisine, hem de başkalarına uygulama yapabilir. Fakat Kozmik Enerji Terapisti olmak isteyen kişilerin belirli etik kuralları benimsemesi ve bu ilkelere uyulması önemli bir koşuldur. Aksi takdirde başarılı olmak mümkün olmayacaktır. 

KOZMİK ENERJİ UYGULAMASI ZOR BİR YÖNTEM MİDİR? 

Kozmik Enerji terapisi kolay uygulanabilir, danışan için herhangi bir gereksinim yaratmayan bir terapi yöntemidir. Terapist kendisine veya danışanına herhangi bir zamanda ve yerde şifa verebilir. 

Anlık uygulamalar dışında profesyonel seanslarla da kürler halinde yoğun ve güçlü terapiler yapılabilir. Bu terapilerle Kozmik Enerji’nin konusu olan tüm ihtiyaçlar giderilebilir. 

Kozmik Enerji, uygulanabilmesi için danışanın terapist ile aynı yerde bulunması gerekmez. Kilometrelerce uzaktaki kişiler de bu yöntemle tedavi edilebilir. Kolay olduğu kadar, azim, istek, disiplin ve güçlü irade sistemi gerektiren bir yöntemdir. Kozmik Enerjide ; Terapist, Master, Megister, Zoaster, Progresör gibi ünvanlar vardır. 

BİR RAHATSIZLIĞIM YOK, KOZMİK ENERJİ BENİM İŞİME YARAR MI? 

Kozmik Enerji sadece bir şifa değil, aynı zamanda bir korunma ve temizlenme yoludur. Bu nedenle bu yöntemden faydalanmanız için hasta olmanız gerekmez. Kozmik enerji ile ruh, zihin ve beden dengeye gelir ve fabrika ayarlarına döner. 

Kozmik Enerji terapisi ile genel olarak; 

* Bağışıklık sisteminin güçlenmesini 

* Hücre yenilenmesinin dengelenmesini 

* Hormon dengesinin korunmasını 

* Enerji ihtiyacının giderilmesini

* Sağlıklı bir uyku, iş ve özel hayatın sağlanmasını 

* Stresin giderilmesini 

* Genel bir mutluluk ve huzur halinin hüküm sürmesini 

* Ruhsal, bedensel ve zihinsel dengenin sağlanması ve korunmasını 

* Bilinçaltımız, çakralarımız, enerji bedenimiz, auramız, karmamız ve geçmişimizde biriken tüm düşük titreşimli durum ve travmaların temizlenmesini sağlar. 

KOZMİK ENERJİ/COSMIC ENERGY HEALING/ EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR? 

1. Öncelikle kozmik enerji terapist adayının bu eğitimi alacak şekilde ruh, zihin ve beden olarak hazır olması için 12-13 seanslık terapi yapılır. Terapist adayı hazır olunca diğer aşamaya geçilir. 

2. Bu aşamada kozmik enerjinin temeli olan bilgiler verilir ve burada bulunan 42 kanaldan ilk üç kanalın uyumlaması (insiye) yapılır. Eğitimde kullanılacak kitap ve anten verilir. 

3. Kozmik enerji temeli olan kanallardan kalan 39 kanaldan istenilen kanallar terapiste gerekli yönlendirmeler yapılarak insiye edilir. Yaklaşık on civarında kanal alındıktan sonra uyumlanma ve güçlenme süreci tamamlanınca terapist bir aylık süre sonunda seanslara başlayabilir. 

4. Yeterince seans yapıldıktan sonra terapistin hazır olması halinde master olması için uyumlama yapılır. 

5. Masterlik uyumlaması sonrası terapist seanslarına devam eder ve bu arada megisterlik için hazırlanır. 

6. Terapist hazır olduğunda megisterlik frekansları/kanalları blok olarak insiye edilir (25 Kanal blok olarak), 

7. Magisterlikte yeterince güçlenince artık terapist kendisi de eğitim verebilir. 

8. Zoroasterlik uyumlaması (11 Kanal blok olarak), 

9. 4. Blok uyumlaması (34 Kanal blok olarak), 

10. Hutta blok uyumlaması (215 Kanal blok olarak), 

11. Sinerji eğitimi ve uyumlaması (Sinerji 10 Blok + 1 Blok Vottavar + 1 Blok Afon, Toplam 12 Seviye, 52 Matris ve 38 Miks Toplamda 90 Kanal)

Sonuç olarak istek azim ve gayret olunca bu süreçlerin hızlıca aşılması mümkündür. Terapiste her türlü eğitim dokümanı ve sosyal medya haberleşme programları üzerinden birebir destek sağlanır. 

 

 

Kozmik Enerji Kanalları ve Etkileri
 1. 1.Kanal 2. derece Bütünsel uygulama, yanıklar, mide ülseri. Komadan, bilinçsizlikten hızlı iyileşme. Tüm hastalıkları iyileştirir ama yavaş bir hızla. Temiz enerji ile doldurur. Çakraları aktive eder.
 2. Kanal  3. derece (eski Mısır ışını) İdrar tutamama, böbrekler, kulakta tıkanma, işitme duyusu kaybı, diş çürüklerinin tedavisi, eziklikler, tromboflebit, nazar, lanetlerin kaldırılması. Organizmanın bütünüyle ve yerel olarak temizlenmesi. Çakraların temizlenmesi ve aktivasyonu. Enerji saldırılarının zararsız hale getirilmesi, negatif enerjiye sahip varlıkların kovulması. Evlerin, ofislerin, eşyaların ve nesnelerin temizlenmesi.
 3. Kanal  3. derece Büyü tıkanıklığı frekansı Bütünsel, çakraların yeniden düzenleme ve aktivasyonu 4. Kanal (eski Mısır kumu) Göğüs, böbreklerde ve safra kesesinde kum, karaciğer, kalın bağırsak, jinekolojik organlar, kalın bağırsak kanseri, taş ve kumun kırılarak çıkartılması, yukarı – temizlenme, aşağı – şifa
 4. Kanal Tüm kan rahatsızlıkları, şeker hastalığı, sarılık
 5. Kanal Kalp düzensizlikleri, kalp kasları üzerindeki yaralar, nezle, alerji
 6. Kanal (ilahi kosmik frekans) Mide ve bağırsaklara bağlı düzensizlikler (bulaşıcı hastalıklar, zehirlenmeler, dizanteri, böbrekler, karaciğer
 7. Kanal Skleroz, kemiklerde kireçlenme, poliartirit, osteoporoz, kemikler
 8. Kanal Görüşün iyileştirilmesi, gözle ilgili bozukluklar, ciltle ilgili bozukluklar, alerjik hastalıklar, mikrop kapmalar, kangren
 9. Kanal Kadının yaşamı ile ilgili, hücre yenileme ,tiroit bezi
 10. Kanal Erkeğin yaşamı ile ilgili, hücre yenileme ,tiroit bezi
 11. Kanal Nefes borusu, akciğerler, karaciğer, mide, mide kanseri, mide bağırsak borusu, böbrekler
 12. Kanal Mide, mide bağırsak borusu tümörleri, eklemler, kemik kırılmaları, ameliyat sonrası dikişleri, yaralar
 13. Kanal Ateş, tansiyon, larenjit, boğaz ağrısı, eklemler
 14. Kanal Yaralanmalar, siğiller ve yağ dokusu tümörü, hızlı büyüyen saç, ahenkle ilgili düzensizlikler, alerjik hastalıklar
 15. Kanal Akciğerler ve bronşlar (el teması ile), nezle, soğuk algınlığı, menenjit (dokunma olmadan), bulaşıcı hastalıklar
 16. Kanal Yetişkinlerin kafa boşluğu basıncında azalma. Yeni doğmuşun kafa boşluğu kemiklerinde düzeltme (Kapalı bir bıngıldak için yasak) Kan pıhtısından kaynaklanan felçten sonra iyileşme. Göz tansiyonunu, glokomu azaltır.
 17. Kanal Sigara içme, alkol bağımlılığı, ilaç bağımlılığı
 18. Kanal tüm gözle ilgili bozukluklarda ses frekansıdır.
 19. Kanal tüm kan hastalıkları, lösemi, şeker hastalığı.
 20. Kanal (hastanın herhangi bir pozisyonunda) Arınma. Stres ve sinir krizinden kurtulma, rahatlama, (kaynak otomatik olarak açılır). Görünür dünyevi bağımlılıklardan kurtulma. Kronik hastalıkların iyileştirilmesi. Dişil (-) enerji.
 21. Kanal Sevgi frekansı. Kavgaların önlenmesi ve bitmesi, olumlu atmosferin yaratılması.
 22. Kanal Dünya üzerine bilgi (zihin alanı), araştırma projeleri, korunma.
 23. Kanal  Kozmik bilgi frekansı Kozmik doğa bilgisi,güçte artış. Korunma.
 24. Kanal Kozmik frekans Depresyon önleyici ve stres önleyici, eril (+) enerji.
 25. Kanal Dünya frekansı Arınma, korunma, kavga ve stresin önlenmesi, dişil (-) enerji.
 26. Kanal Tüm ciddi rahatsızlıklar için nötr enerji
 27. Kanal Arınma, korunma. Omurganın arındırılması. Bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi, doğal afetlerden korunma.
 28. Kanal Normal kilonun ayarlanması ve düzenlenmesi, Organizmada metabolizmanın ayarlanması
 29. Kanal meme iltihabı dışında tüm meme iltihaplanmalarında. Göğüs genişletme. Yeterince gelişmemiş cinsel organlarda iyileşme.
 30. Kanal Mantarların sebep olduğu kepeklenme, birçok deri ile ilgili mantar hastalığı (enerjilendirilmiş su ile kompres yapılır). Parazit iltihaplarının iyileştirilmesi. Tarımda – Colorado böceği, yaprak biti ve yeşil sineklerle savaşmada,
 31. Kanal Ağır negatif enerji kümelenmesini çözmede
 32. Kanal Uçan yogilerin frekansı Ciddi ve kronik hastalıkların, hasta bacakların ve yeni olmuş inmelerin iyileştirilmesi. Altı aydan önce oluşmuş bir inme durumunda, tecrübeli ve güçlü bir fizyoterapiste ihtiyaç var. Kapalı lotus ile seansın sonunda açılır.
 33. Kanal Ses frekansı Sadece Çakra aktivasyonlarında
 34. Kanal Şizofreniyi iyileştirmek için (sadece tecrübeli CE şifacıları için)
 35. Kanal Şu anki karma hariç, geçmiş karmaların ortadan kaldırılması için (7.ye kadar),
 36. Kanal 7. Kozmik ırkın İyileşme işlemini takip eder. Tüm şifa sırasında sadece 1-2 defa elleri 4. ve 5. çakralara uygulayarak nadiren aktive edilir. Kontrol edilme ve yönetilme isteğine uymaz. Karmik problemlerin çözümü.
 37. Kanal Arınma, korunma, tüm büyüden ve nazardan kurtulma.
 38. Kanal  Astral Seyahat frekansı Bilgi
 39. Kanal (Ay ışığı) Yaralanmalarda anestezi, diş ağrısı, her tür sivri ve gergin ağrı (karın bölgesi hariç)
 40. Kanal Arınma ve bitkilerin, hayvanların ve balıkların şifası (göllerdeki, nehirlerdeki, vs.) (insanlara asla açmayın)
 41. Kanal (Nesnelerin kutsanması) Nesne ve şeylerin kutsanması ve arındırılması enerjisi

Kozmik Enerji Progresör Eğitmen 

Rüveyda MUŞ 

Kozmik Enerji Terapisi

Kozmik Enerji Terapisi
Kozmik Enerji Terapisi

4 Yorum

 • Kozmik Enerji Nedir ? – Rüveyda Muş

  […] KOZMİK ENERJİ yöntemi içinde, şifa sonrasındaki enerji bileşenlerinin sonuçları basit metodlarla ölçülebilir, ör: kişi enerji anteni ile seans öncesine kıyasla enerji bileşenlerinde olabilecek farklılık ve gelişmeleri görebilir. Seans sonrasındaki ölçümler çerçevesinde, bilinen tartılar kullanarak vücut ağırlığının değiştiği bile gözlemlenebilir. […]

 • Deeksha nedir? – Rüveyda Muş

  […] dengelenmemize, arınmamıza yardımcı oluyor. Bunlar aynı hedefe giden farklı yollar. Hiçbir enerji çalışması diğerinden daha üstün ya da daha iyi değil. Önemli olan herkesin kendine yarayan, yolunu […]

 • Deeksha nedir? - Rüveyda Muş - Kozmik Enerji Detaylı Anlatım

  […] arınmamıza yardımcı oluyor. Bunlar aynı hedefe giden farklı yollar. Hiçbir enerji çalışması diğerinden daha üstün ya da daha iyi değil. Önemli olan herkesin kendine yarayan, yolunu […]

 • Kozmik Enerji Nedir - Rüveyda Muş - Kozmik Enerji

  […] KOZMİK ENERJİ yöntemi içinde, şifa sonrasındaki enerji bileşenlerinin sonuçları basit metodlarla ölçülebilir, ör: kişi enerji anteni ile seans öncesine kıyasla enerji bileşenlerinde olabilecek farklılık ve gelişmeleri görebilir. Seans sonrasındaki ölçümler çerçevesinde, bilinen tartılar kullanarak vücut ağırlığının değiştiği bile gözlemlenebilir. […]

 • Bu gönderinin yorumları kapatılmış.